Reklamace

Reklamační řád společnosti Nábytek-ENO, s.r.o.

 1. Jsme společnost NÁBYTEK-ENO, s.r.o., sídlíme Dělnická 414, 696 81 Bzenec, IČ: 283 01 251, jsme zapsaní v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59718 („my“), a prodáváme široké spektrum nábytku („zboží“) v e-shopu na adrese www.nabytek-eno.cz („Nábytek-ENO“, „e-shop“). Tyto reklamační podmínky jsou součástí našich obchodních podmínek, které najdete zde. Tyto reklamační podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti, která vznikají v případě vašeho nákupu zboží na našem e-shopu.
 2. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží:
  a. má vlastnosti, které jsme si domluvili nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží očekávat, hodí se k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
  b. odpovídá kvalitou nebo provedením vzorku nebo předloze, byla-li určena;
  c. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  d. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití neodpovídáme.
 4. Pokud jste spotřebitelem, můžete zboží reklamovat po dobu 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud nejste spotřebitelem a nakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, máte právo reklamovat zboží po dobu 12 měsíců od převzetí zboží.
 5. Pokud bylo vaše zboží již v opravě, prodlužuje se doba k uplatnění reklamace o dobu, po kterou bylo vaše zboží v opravě. V případě dodání úplně nového zboží v rámci reklamace začíná běžet také nová doba pro uplatnění reklamace.
 • Jak reklamovat?
 1. Reklamace není příjemná záležitost, snažíme se proto vám ji alespoň usnadnit v jejím řešení. Pro nejsnadnější uplatnění reklamace můžete využít náš online formulář dostupný zde.


  Po vyplnění reklamačního protokolu Vás budeme kontaktovat s řešením Vaší reklamace.

 2. Přiložte také fotky vady, fotek může být více, ideálně z více úhlů, tak, abychom co nejlépe mohli vadu posoudit. Pokud byl poškozený i obal, přiložte fotky poškozeného obalu.
  Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete využít online formulář, můžete nám reklamaci zaslat dopisem na adresu NÁBYTEK-ENO, s.r.o., Dělnická 414, Bzenec. Přiložte také fotky vady, fotek může být více, ideálně z více úhlů, tak, abychom co nejlépe mohli vadu posoudit. Pokud byl poškozený i obal, přiložte fotky poškozeného obalu.
 3. K reklamaci uveďte alespoň:
  a. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
  b. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 4. Ve většině případů se s vámi spojíme a domluvíme příjezd našeho servisu. Ve výjimečných případech nám po předešlé dohodě můžete vadné zboží zaslat nebo dovézt spolu s reklamačním listem na adresu NÁBYTEK-ENO, s.r.o., Dělnická 414, Bzenec. V takovém případě za vaše zboží odpovídáme až v momentě, kdy je k nám doručeno – za vady vzniklé přepravou neodpovídáme. Zboží musí v každém případě být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být čisté a kompletní.
 5. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.
 • Způsoby vyřešení reklamace
 1. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:
  c. dodání nové nebo chybějící věci;
  d. bezplatnou opravu;
  e. přiměřenou slevu; nebo
  f. vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 2. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
 3. Dejte nám při uplatnění reklamace vědět, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.
 4. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku vyhovět.
 5. Zlevněné zboží nelze reklamovat z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 • Vyřízení reklamace
 1. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (jste-li spotřebitelem), pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případném provedení opravy, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.
 2. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které vynaložíte na reklamaci, proplatíme (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace. Upozorňujeme však, že výše uvedené se týká pouze výjimečných případů, kdy jste nám zboží po předešlé domluvě k reklamaci zaslali nebo sami dovezli. Ve většině případů totiž reklamace řešíme prostřednictvím příjezdu servisního technika, který k vám přijede na naše náklady a vy tedy nic nehradíte (žádné náklady na reklamaci nevynakládáte).
 • Jste-li spotřebitelem
 1. Máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ve Bzenci, dne 21. prosince 2020

NÁBYTEK-ENO, s. r. o.

Menu
Slovensky